Akademija plesa

AKADEMIJA PLESA


Akademija plesa predstavlja strukovnu edukaciju plesnih pedagoga koja se odvija pod okriljem međunarodnih plesnih federacija WADF I EDC. 

Na kraju strukovne edukacije obavlja se stručni ispit  za međunarodne  nomenklature plesnih pedagoga. Najbolji međunarodni i domaći predavači  su osnova razvoja plesnog stručnog kadra u Crnoj Gori. KALENDAR AKTIVNOSTI

20 – 21 FEBRUAR  2021            seminar  I                    DANCE DEMONSTRATOR         8  časa seminar – priprema              Raspis seminara

07 MAJ  2021                             seminar II + ispit         DANCE DEMONSTRATOR         4 časa seminar + ispitPOTREBNI USLOVI ZA PROGRAME AKADEMIJE