BENEFITI

THE-SKY-DANCE

Svi Izvođači

 • Postavka člana na  www danceart.me , sa slikom i video nastupom
 • Realan prikaz vrednovanja
 • Realan prikaz na rang listi izvođača
 • Edukacijski 2 seminara godišnje 

Plesni izvođač - prvorangirani

 • Postavka na glavnoj stranici www,danceart.me
 • TV gostovanja
 • Gratis putovanje i smještaj na World Championship WADF
 • Gratis učešće na seminaru Udruženja
 • Gratis učešće na kampu Udruženja
Stvaralac

Plesni stvaralac - prvorangirani

 • Postavka na glavnoj stranici  www.danceart.me
 • TV gostovanja
 • Gratis putovanje i smještaj na World Championship WADF
 • Gratis učešće na seminaru Udruženja
 • Gratis učešže na kampu Udruženja

Plesni stvaralac - kroz Udruženje

 • Mogućnost dobijanja zdravstvene,socijalne i penzijske zaštite
 • Mogućnost dobijanja stausa plesni umjetnik
 •  Mogućnost dobijanja statusa istaknuti plesni umjetnik sa nadoknadom države
 • Polaganja za stručna nacionalna i međunarodna zvanja
 • Mogućnost  polaganja za sudijska nacionalna i međunarodna zvanja
 • Mogućnost dobijanja preporuke od strane Udruženja
 • Gratis godišnji seminar Udruženja

Nevladina organizacija

 • Postavka člana na stranicu www,danceart.me sa kontaktom
 • Postavka loga i  promo video prezentacija organizacije
 • Dobijanje informacija o međunarodnim događajima u okruženju
 •  Mogućmost organizacije plesnog događaja po konkursu.
 •  Mogučnost dobijanjea preporuke od strane Udruženja