Plesne sudije

KALENDAR SUDIJSKIH SEMINARA I POLAGANJA

07 MAJ 2021                               SEMINAR I POLAGANJE ZA NACIONALNE I MEĐUNARODNE SUDIJE WADF           Raspis seminara

PLESNE SUDIJE

Goran Bosković

Međjunarodni sudija WADF goranvboskovic@t-com.me

Jelena Dudić

Međunarodni sudija WADF
jelenadudic14@gmail.com

Jovica Nikoilić

Međunarodni sudija WADF dancemontenegro@gmail.com

Nikoleta Milutinović

Međjunarodni sudija WADF dikanovičn@gmail.com

Tanja Čolović

Međunarodni sudija WADF
tanjacolovic818@gmail.com