Udruženje plesnih umjetnika i stvaralaca Crne Gore
UPUS CG

Članovi WADF

Članovi EDO

Sledeći događaj

Osnovna pravila UPUS-a

 1. Da bi postao Član UPUS-a ne postoji nikakva članarina ili licenca koja se plaća. Klub ili NVO u plesu mora da osjeti da time što je postao član UPUS-a ima samo pogodnosti ne i obaveze.
 2. UPUS je eskluzivni organizator svih navedenih plesnih događanja, a samim tim i garant visokog kvaliteta organizacije plesnih događanja.
 3. Svim plesnim klubovima,  školama, kulturno-umjetničkim društvima baletskim školama, i NVO u plesu dozvoljeno je učešće na takmičarskim manifestaciji UPUS-a.
 4. Stalni članovi imaju obavezu učešća na svim festivalima UPUS-a ( minimalno 1 član ) zbog čega i uživaju pogodnosti članstva.
 5.  Najveća pažnja na plesnim festivalima u organizaciji UPUS-a posvećuje se TRENERU, STVARAOCU I INSTRUKTORU , jer oni su motor razvoja plesa u Crnoj Gori te na svakom festivalu uživaju maksimalne pogodnosti.
 6. Svaki stalni član na Plesnom događaju je ujedno i domaćin Festivala  te ima obavezu da pomogne gostu Festivala da se snađe i osjeti da je dobrodošao na plesnom događaju u organizaciji UPUS-a.
 7. Stalni član ima obavezu poštovanja plesnog bontona i davanja pozitivnih primjera u svim kontaktima sa drugim licima.

Pogodnosti članova

 1.  Vođenje evidencije kroz program UPUS- a , za koreografe postavka CV  
 2. Praćenjem bodovanje i rejtingovanja svakog takmičenja u okviru godišnjeg ciklusa.
 3. Organizacija besplatnih seminara, radionica i okruglih stolova za koreografe.
 4. Preporuke za plesne događaje u okruženju.
 5. Mogućnost  licenciranja koreografa za nacionalne i intrenacionalne sudije.
 6. Dobijanje statusa najbolji koreograf , takmičar, grupa i formacija sabiranjem bodova osvojenih na takmičenju.
 7. Mogućnost suorganizacije takmičenja  potpisivanjem ugovora i direktnim zadacima u sistemu takmičenja,
 8. Učešća u raspodjeli godišnjeg priliva novca za najbolje članove UPUS-a,

ORGANIZACIJE U SEZONI 2023/2024


SVEČANA AKADEMIJA

Podgorica, 24 decembar 2023

Svečani progam Udruženja plesnih umjetnika CG

SPLENDID GALA OPEN

Hotel Splendid Budva ,10 decembar 2023


Gala medjunarodno takmičenje u svim disciplinama savremenog plesa

WADF

DSC_9743

NIKŠIĆKA PLESNA JESEN

Kulturni centar Nikšić , 22 oktobar 2023


Takmičenje u svim disciplinama savremenog plesa

logo-kfpd-01-cg

BURN TO DANCE

Stari grad Kotor , 07 - 12 Jul 2023Najbolji prrogram UPUS -a


BUDVA DANCE FERIE


Hotel Slovenska plaža, Budva, 25 ,26 Maj
2023

Takmičenje u svim disciplinama savremenog plesa

Radionice društvenog plesa

Plesne večeri


MIMOZA DANCE
FESTIVAL

Dvorana Park , Herceg Novi, Mart 11 -12., 2022

Takmičenje u svim disciplinama savremenog plesa.

BUDVA DANCE
FESTIVAL

Hotel Splendid , Budva , 04 decembar 2022Takmičenje u svim disciplimnama savremenog plesa


UDRUŽENJE PLESNIH UMJETNIKA I STVARALACA CRNE GORE


KONTAKT OSOBA : Jovica Nikolić

Trg Nikole Kovačevića 5, 
Podgorica

+382 67 224 728


dancemontenegro@gmail.com