Udruženje plesnih umjetnika i stvaralaca Crne Gore
UPUS CG

Članovi WADF

Članovi EDO

Sledeći događaj

Osnovna pravila UPUS-a

  1. UPUS je eskluzivni organizator svih navedenih plesnih događanja, a samim tim i garant visokog kvaliteta organizacije plesnih događanja.
  2. Svim plesnim klubovima, plesnim školama, kulturno-umjetničkim društvima baletskim školama, i nevladinim organizacijama u kulturi dozvoljeno je učešće na takmičarskim manifestaciji UPUS-a

Pogodnosti članova

  1.  Vođenje evidencije kroz program UPUS- a , za koreografe postavka CV  
  2. Praćenjem bodovanje i rejtingovanja svakog takmičenja u okviru godišnjeg ciklusa.
  3. Organizacija besplatnih seminara, radionica i okruglih stolova za koreografe.
  4. Preporuke za plesne događaje u okruženju.
  5. Mogućnost  licenciranja koreografa za nacionalne i intrenacionalne sudije.
  6. Dobijanje statusa najbolji koreograf , takmičar, grupa i formacija sabiranjem bodova osvojenih na takmičenju.
  7. Mogućnost suorganizacije takmičenja  potpisivanjem ugovora i direktnim zadacima u sistemu takmičenja,
  8. Učešća u raspodjeli godišnjeg priliva novca za najbolje članove UPUS-a,

ORGANIZACIJE U SEZONI 2022/2023


BUDVA DANCE
FESTIVAL

Hotel Splendid , Budva , 04 decembar 2022Takmičenja za sve moderne discipline


SVEČANA AKADEMIJA

Podgorica, 24 januar 2023
Svečani progam Udruženja plesnih umjetnika CG


MIMOZA DANCE
FESTIVAL

Dvorana Park , Herceg Novi, March 11 -12., 2022


Takmičenje za sve moderne discipline plesa.


OPEN TO THE WORLD


DIONISOVE IGRE - BUDVA

Stari grad Budva
Hotel Slovenska plaža, Budva, 19 - 28 Maj
2023FESTIVAL VINA I PLESA

Takmičenje za sve moderne plesne discipline 19 -21 Maj


Salsa & Zumba , Tango Festival , 26 - 28 Maj

ADRIATIC DANCE VISION

Frad Teatar Budva , 24-25 jun 2023Izbot najboljih 15 koreografija iz 15 Evropskih zemalja

logo-kfpd-01-cg

BURN TO DANCE

Stari grad Kotor , 07 - 12 Jul 2023


Najbolji program UPUS- a


UDRUŽENJE PLESNIH UMJETNIKA I STVARALACA CRNE GORE


KONTAKT OSOBA : Jovica Nikolić

Trg Nikole Kovačevića 5, 
Podgorica

+382 67 224 728


dancemontenegro@gmail.com