.Kad vratim film unazad , sjetim se svega tri ili četiri nastupa koji su mi ostali u sjećanju. Čak pre bih rekao da to nisu bili  nastupi već da sam vidjeo vrhunske otiske umjetnosti koje je čovjek I negov pokret mogao da stvori.

Eto zbog ta tri ili četiri nastupa  se I dalje bavim plesom sa osjećajem  da će toga biti još..

Umjetničko vijeće

Jovica Nikolić

Predsjednik
Strukovna edukacija

Miloš Rabrenović

Podpredsjednik.
Umjetnički žiri

Goran Bošković

Podpredsjednik
Kultiurno umjetničko stvaralaštvo

Mustafa Šahmanović

Podpresjednik,
Institucionalno povezivanje

Dijana Stevanović

Podpredsjednik
Rekreativni programi

Nikola Rakočević

Podpredsjednik
PR & odnosi sa članovima

Nevena Dragnić

Generalni sekretar
Medijska najava

Nikoleta Milutinović

Marketing

Roman Golovachev

Menadžer , Audio & Video