Članovi

Osnovna pravila UPUSCG

 1. Da bi postao Član UPUS-a ne postoji nikakva članarina ili licenca koja se plaća. Klub ili NVO u plesu mora da osjeti da time što je postao član UPUS-a ima samo pogodnosti ne i obaveze.

 2. UPUS je eskluzivni organizator svih navedenih plesnih događanja, a samim tim i garant visokog kvaliteta organizacije plesnih događanja.

 3. Svim plesnim klubovima, školama, kulturno-umjetničkim društvima baletskim školama, i NVO u plesu dozvoljeno je učešće na takmičarskim manifestaciji UPUS-a.

 4. Stalni članovi imaju obavezu učešća na svim festivalima UPUS-a ( minimalno 1 član ) zbog čega i uživaju pogodnosti članstva.

 5. Najveća pažnja na plesnim festivalima u organizaciji UPUS-a posvećuje se TRENERU, STVARAOCU I INSTRUKTORU , jer oni su motor razvoja plesa u Crnoj Gori te na svakom festivalu uživaju maksimalne pogodnosti.

 6. Svaki stalni član na Plesnom događaju je ujedno i domaćin Festivala te ima obavezu da pomogne gostu Festivala da se snađe i osjeti da je dobrodošao na plesnom događaju u organizaciji UPUS-a.

 7. Stalni član ima obavezu poštovanja plesnog bontona i davanja pozitivnih primjera u svim kontaktima sa drugim licima.

Pogodnosti članova

 1. Vođenje evidencije kroz program UPUS- a , za koreografe postavka CV

 2. Praćenjem bodovanje i rejtingovanja svakog takmičenja u okviru godišnjeg ciklusa.

 3. Organizacija besplatnih seminara, radionica i okruglih stolova za koreografe.

 4. Preporuke za plesne događaje u okruženju.

 5. Mogućnost licenciranja koreografa za nacionalne i intrenacionalne sudije.

 6. Dobijanje statusa najbolji koreograf , takmičar, grupa i formacija sabiranjem bodova osvojenih na takmičenju.

 7. Mogućnost suorganizacije takmičenja potpisivanjem ugovora i direktnim zadacima u sistemu takmičenja,

 8. Učešća u raspodjeli godišnjeg priliva novca za najbolje članove UPUS-a,